Мэдээ

Хэлтсүүд

                                                                                    ХЭЛТСҮҮД 

Овог, нэр

Албан тушаал

Утасны дугаар

1.             

Ж. Ганболд

Дарга

328977

Биеийн тамирын хөгжлийн хэлтэс

2.             

А.Болдмаа

Биеийн тамирын хөгжлийн хэлтсийн дарга

7018-8977

3.             

Э.Мөнх-Эрдэнэ

Өсвөрийн хүүхэд багачууд, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, ЕБС дахь БТ-ын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

312785

4.             

А.Намуун

Тогтоол шийдвэр, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

312785

5.             

М.Цогзолмаа

Хүний нөөц, тогтоол шийдвэр, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

312785

Спортын хөгжлийн хэлтэс

6.             

С.Саранцэцэг

Спортын хөгжлийн хэлтсийн дарга

7018-8977

7.             

Г.Бямбасайхан

Өсвөр үе, залуучуудын спорт, сургалт дасгалжуулалт, шигшээ баг хариуцсан мэргэжилтэн

312785

8.             

Н.Өлзийжаргал

Гадаад харилцаа, судалгаа шинжилгээ, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

312785

9.             

У.Буян-Орших

Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

312785

Хуцаалцах:

Холбоотой мэдээлэл